Algemene voorwaarden

1 ALGEMEEN 
2 PRIJZEN EN KOSTEN 
3 LEVERINGEN 
4 BETALINGSMOGELIJKHEDEN 
5 RECLAMATIE EN RETOURNEREN 
6 AANSPRAKELIJKHEID 
7 VOORWAARDEN MATERIALEN EN PRODUCTEN GARANTIE 
8 PERSOONSREGISTRATIE 
9 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
10 OVERMACHT 
11 WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN 

Algemene voorwaarden van REPTILESHOPLY . 

1 ALGEMEEN 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Reptileshoply zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

2 PRIJZEN EN KOSTEN 
2.1 Alle prijzen die op de website van Reptileshoply staan vermeld zijn inclusief 21% BTW. (Het algemene BTW tarief) 
2.2 De verzend- en transportkosten van uw bestelling zijn afhankelijk van het gewicht en afmetingen. Na de bestelling krijgt u een bevestiging waarin deze kosten vermeld staan. 
2.3 Zolang de koopovereenkomst niet tot stand is gekomen is Reptileshoply bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen. 
2.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
2.5 Bij druk – en zetfouten is de Reptileshoply niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

3 LEVERINGEN 
3.1 Producten die voor 16:00 uur zijn besteld en zijn betaald, worden binnen 3 dagen verwerkt en verzonden, mits anders is aangegeven op de website. Producten die op zaterdag en zondag worden besteld, worden maandag verzonden. Reptileshoply is niet aansprakelijk, voor welke schade dan ook, als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. 
3.2 Reptileshoply betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. 
3.3 Voor bestellingen tijdens vakanties worden de levertijden tijdelijk opgeschort tot na de vakantie. Vakanties zullen worden vermeld op de website. 

4 BETALINGSMOGELIJKHEDEN 
4.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod en algemene voorwaarden aanvaardt tijdens het bestel proces en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
4.2 Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Paypal, overboeking en ….. 

5 RECLAMATIE EN RETOURNEREN 
5.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Reptileshoply raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per email daarvan op de hoogte te stellen ([email protected]). Reptileshoply zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen. 
5.2 U heeft het recht de door Reptileshoply geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. 
5.3 De artikelen kunnen binnen de zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en eerst na melding van de retourzending aan ons per mail. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de retour verzendkosten. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Reptileshoply de betaalde prijs, inclusief de verzendkosten voor heenzending, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. 
5.4 Wanneer de door Reptileshoply afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd. 
5.5 Sommige productien vallen onder NIET RETOUREN namelijk: 
*Reptielen reksystemen. 
*Terrariums. 
*Showdisplays . 
*Op verzoek van de klant op maat gezaagde aluminium profielen. 
*Op verzoek van de klant op maat laten maken van producten die niet standaard in onze webshop wordt aangeboden. 
*Op verzoek van de klant speciaal bestelde producten . 

6 AANSPRAKELIJKHEID 
6.1 Iedere aansprakelijkheid van Reptileshoply, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Reptileshoply is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Reptileshoply aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten. 
6.2 Reptileshoply aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Reptileshoply, dan wel tussen Reptileshoply en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Reptileshoply, is Reptileshoply niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van grove schuld van Reptileshoply. 

7 VOORWAARDEN MATERIALEN EN PRODUCTEN GARANTIE 
Let op: 
7.1 Alle garantie is volgens (fabriek) garantievoorwaarden van de onafhankelijke onderdelen of wijkt af in overleg vooraf. 
7.2 Voor een samengestelde product o.a Reptielen reksystemen, showdisplays etc geldt een garantie periode van 1 jaar. 
De garantie geldt niet indien: 
7.3 De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. 
7.4 De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn. 
7.5 De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

8 PERSOONSREGISTRATIE 
8.1 Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonregistratie van Reptileshoply. 
8.2 Op schriftelijk verzoek van de klant kan door de klant meegedeelde correcties in ons registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. 
8.3 Reptileshoply verstrekt, zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie, geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. 

9 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

10 OVERMACHT 
10.1 In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Reptileshoply opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Reptileshoply het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Reptileshoply. 

11 WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN 
11.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op de website van de gebruiker (www.reptileshoply.eu). Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

ALGEMENE VOORWAARDEN Reptileshoply V01 update 01-01-2019

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »